Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego, ul. Chopina 30, 35-959 Rzeszów, skr. poczt. 204; tel. 17 862 23 33, e-mail: sekretariat@filharmonia.rzeszow.pl;
 • kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy drogą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.rzeszow.pl lub iod@rzeszow.pl, a także pocztą tradycyjną na adres Administratora;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z działalności prowadzoną przez administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • podanie danych jest obowiązkowe i umożliwi realizację zadań administratora oraz załatwienie inicjowanych przez Panią/Pana spraw. W przypadku ich niepodania nie będzie możliwe załatwienie Pani/Pana spraw;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów, w tym podmiotom realizującym na rzecz Administratora usługi w zakresie utrzymania systemów teleinformatycznych;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt 3 ;
 • przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania dostępu do danych osobowych,
 • sprostowania (poprawienia) danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • usunięcia danych po ustaniu okresu przechowywania lub w związku z wycofaniem zgody na przetwarzanie,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 • Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu;
 • Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

 

Strona została opublikowana: 03/25/22 1:59 PM

Autorem jest administratorJAN

Typ dokumentu

Zobacz wszystkie artykuły dodane przez

Ostatnio zmodyfikowane 22 kwietnia, 2022 at 13:49

 • Magdalena Kut, 2 lata temu (2022-04-22 @ 13:49:52)
 • administratorJAN, 2 lata temu (2022-03-25 @ 13:59:18)

Warning: Undefined variable $outputs in /home/platne/serwer143426/public_html/bip/wp-content/themes/bip/partials/page/layout.php on line 98

Warning: Array to string conversion in /home/platne/serwer143426/public_html/bip/wp-content/themes/bip/partials/page/layout.php on line 99